Общество и Армия
Международная сеть правозащитных организаций в поддержку призывников, военнослужащих и альтернативнослужащих: действия по обеспечению верховенства права
“SOCIETATEA ȘI ARMATA”

“SOCIETATEA ȘI ARMATA”

 

Rețeaua internațională de organizațiilor pentru drepturile omului în susținerea

 recruților, militarilor și tinerilor care efectuează serviciul alternativ/civil:

acțiuni privind garanta supremația legii.

 

În 2009 douăsprezece organizații neguvernamentale din șapte state-membre ale Comunității Statelor Independente (http://cis.minsk.by) au decis crearea unei rețele internaționale de organizații pentru drepturile omului “Societatea și Armata”, care are drept scop promovarea standardelor democratice în respectarea drepturilor omului  și a libertăților fundamentale ale militarilor, ale cetățenilor care urmează să fie recrutați sau care efectuează serviciul de alternativă/civil.

 

Poziția organizațiilor implicate în activitatea rețelei este următoarea –

Toți militarii, indiferent de statutul lor, dar și cetățenii care urmează a fi recrutați și cei care efectuează serviciul alternativ/civil, trebuie:

-          să nu fie supuși torturii, pedepselor și tratamentelor umilitoare și inumane;

-          să nu fie supuși sclaviei și muncii forțate;

-          să beneficieze de dreptul la o cale de atac eficientă în cazul încălcării drepturilor sale;

-          să beneficieze de dreptul la un proces echitabil, judecat de către o instanță independentă și imparțială;

-          să beneficieze de alte drepturi și garanții sociale care pot fi limitate exclusiv de particularităţile serviciului militar şi de cerinţele dictate de securitatea națională.

 

În prezent în cadrul rețelei “Societatea și Armata” se implică activ următoarele organizații:

-          Centrul pentru Drepturile Omului din Azerbaidjan (or. Bacu, Republica Azerbadjan);

-          Asociația Obștească Republicană a Mamelor Soldaților “Зинвори Майр” ( or. Erevan, Armenia);

-          Fundația pentru Dezvoltarea Tehnologiilor de Drept (or. Minsk, Belorus);

-          Asociația “Promo-LEX” (or. Chișinău, Republica Moldova);

-          Mișcarea Internațională de Tineret pentru Drepturile Omului (or. Moscova, Federația Rusă);

-           Grupul Helsinki din Moscova (or. Moscova, Federația Rusă);

-        Grupul de Inițiativă pentru Apărarea Drepturilor Omului „Cetățeanul. Armata. Dreptul.” (or. Moscova, Federația Rusă);

-          Mișcarea Internațională „Mamele soldaților” (or. Moscova, Federația Rusă);

-          Societatea pentru Drepturile Omului (or. Novosibirsk, Federația Rusă)

-          Asociația „Mamele soldaților” (or. Sankt-Petersburg, Federația Rusă);

-          Comitetul Mamelor Soldaților  (or. Habarovsk, Federația Rusă);

-          „Centrul regional pentru drepturile omului din Habarovsk” (or. Habarovsk, Federația Rusă);

-          Asociația Tinerilor Juriști „AMPARO” (or. Hujand, Tadjikistan);

-          Centrului de Inițiative Civice  (or. Kiev, Ucraina).

 

Activitatea rețelei “Societatea și Armata” este susținută de către Școala de Economie și Științe Politice din Londra și programul Inițiativa Europeană pentru Democraţie şi Drepturile Omului (IEDDO) a Uniunii Europene.